VVS Installationer

Stigende vand- og vandafledningspriser, problemer med bakterier i varmt vand,
stort vandforbrug, større komfortkrav, dårligt indeklima,
individuel måling af vand og varme mv.

Samt meget nedslidte og utidssvarende tekniske installationer er alle parametre, der er medvirkende til at installationer
for vand, varme, kloak, afløb og ventilation i stort omfang udskiftes/ombygges.

Konvertering

Af eksempler på installationsprojekter kan nævnes etablering af nye centralvarmeanlæg med varmefordelingsmålere monteret på radiatorer.

Ombygning/supplering af eksisterende et- og tostrengede centralvarmeanlæg til drift af fjernvarme, herunder lavtemperaturfjernvarme.

Konvertering af eksisterende oliefyrede varmecentraler til gas eller fjernvarme.

VVS - Installationer

Etablering

Etablering af ny eller udskiftning af eksisterende koldt og varmt brugsvandsinstallation med individuel måling af forbrug.

Udskiftning/renovering af afløbsanlæg omfattende faldstammer, gulvafløb, toiletter og kloakanlæg.

Etablering af ventilation, der sikrer korrekt luftskifte samt bedre indeklima i boligerne.

VVS – Installationer

Vi har deltaget med teknisk rådgivning samt projektering
af mange installationsanlæg af varierende størrelse og art.

Vores ingeniører råder over den fornødne viden og ekspertise,
der ofte er nødvendig for at imødekomme kundens, myndighedernes samt brugernes krav.

Kontakt Larsen & Søndergaard
Byggerådgivning A/S

Har du spørgsmål eller brug for et konkret tilbud på din opgave,
så kontakt os på 33 24 34 70 og lad os hjælpe dig videre.

Kontakt Os

Hvem er vores kunder?

Referencer

Vores kunder er ejere

Referencer

Ejer- og andelsboligforeninger

Referencer

Private udlejere og administratorer