Nye Altaner Eller Renovering?

Når man bor i etagebolig i byen vil adgang til altaner give mange fordele,
stor brugsmæssig værdi og en økonomisk gevinst.

Dette er blevet meget populært – især i storbyerne. Mange ønsker derfor at etablere nye altaner, som individuel løsning eller som et samlet projekt for ejendommen.

En altan kan være velegnet til mange forskellige formål. Udover at være med til at forskønne ejendommen generelt, kan den bidrage med at øge livskvaliteten for beboerne.
Især i sommermånederne kan den bruges som et ekstra uderum til flere formål som fx solbadning eller hygge med venner og familie i de lune sommeraftener.

En anden mulighed er at få etableret en fransk altan. I stue- og hjørnelejligheder, hvor der ikke er plads til større altaner, idet afstandskravet ikke kan overholdes,
er det stadig muligt at få luft, lys og bedre indeklima til boligen.

Udemiljø Inde

Udemiljø Inde

Udbygning af altan til din lejlighed, kan både give dig flere kvm. til rådighed i din bolig, og er, for mange, som bor i etagebyggeri, også eneste mulighed for at nyde udelivet, uden at være henvist til ejendommens gård eller byens parker.

Muligheden for etablering skal i hvert enkelt tilfælde vurderes i forhold til bygningens udseende, byggeteknik og gældende myndighedskrav.

Renovering af Altaner

Renovering af Altaner

Før renovering, er traditionelt udførte betonaltaner, i mange tilfælde små eller har nedslidte overflader og / eller nedbrudte bærende dele.

Det kan derfor være nødvendigt med en større renovering af bund og fornyelse af værnet.

I forbindelse med renovering, kan det overvejes evt. at udvide eksisterende altaner.

Vores Ydelser

Vores ydelser omfatter arkitekt- og / eller ingeniørdiscipliner, herunder tilstandsvurdering / skitseprojekt som beslutningsgrundlag,
budgetlægning, projektering, indhentning af tilbud, myndighedskontakt, tilsyn og udarbejdelse af byggeregnskab.

Du kan også selv ansøge kommunen om byggetilladelse på www.bygogmiljoe.dk
eller se Københavns Kommunes retningslinjer for altaner og tagterrasser på www.kk.dk/altan.

Kontakt Larsen & Søndergaard
Byggerådgivning A/S

Har du spørgsmål eller brug for et konkret tilbud på din opgave,
så kontakt os på 33 24 34 70 og lad os hjælpe dig videre.

Kontakt Os

Hvem er vores kunder?

Referencer

Vores kunder er ejere

Referencer

Ejer- og andelsboligforeninger

Referencer

Private udlejere og administratorer