Nye Altaner Eller Renovering?

Når man bor i etagebolig i byen vil adgang til en altan eller en fransk altan give mange fordele; en stor brugsmæssig værdi og en økonomisk gevinst, for bare at nævne en.

Mange ønsker derfor at etablere nye altaner, som individuel løsning eller som et samlet projekt for ejendommen.

Udemiljø Inde

Udemiljø Inde

Udbygning af altan til din lejlighed, kan både give dig flere kvm. til rådighed i din bolig, og er, for mange, som bor i etagebyggeri, også eneste mulighed for at nyde udelivet, uden at være henvist til ejendommens gård eller byens parker.

Muligheden for etablering af altaner skal i hvert enkelt tilfælde vurderes i forhold til bygningens udseende, byggeteknik og myndighedskrav.

Renovering af Altaner

Renovering af Altaner

Før renovering, er traditionelt udførte betonaltaner, i mange tilfælde små eller har nedslidte overflader og / eller nedbrudte bærende dele.

Det kan derfor være nødvendigt med en større renovering af bund og fornyelse af værnet.

I forbindelse med renovering, kan det overvejes evt. at udvide eksisterende altaner.

Vores Ydelser

Vores ydelser omfatter arkitekt- og / eller ingeniørdiscipliner, herunder tilstandsvurdering / skitseprojekt som beslutningsgrundlag,
budgetlægning, projektering, indhentning af tilbud, myndighedskontakt, tilsyn og udarbejdelse af byggeregnskab.

Du kan også selv ansøge kommunen om byggetilladelse på www.bygogmiljoe.dk
eller se Københavns Kommunes retningslinjer for altaner og tagterrasser på www.kk.dk/altan.

Kontakt Larsen & Søndergaard
Byggerådgivning A/S

Har du spørgsmål eller brug for et konkret tilbud på din opgave,
så kontakt os på 33 24 34 70 og lad os hjælpe dig videre.

Kontakt Os

Hvem er vores kunder?

Referencer

Vores kunder er ejere

Referencer

Ejer- og andelsboligforeninger

Referencer

Private udlejere og administratorer