Vurdering af Andelsboliger

I forbindelse med salg af andelsboliger skal der, jf. Andelsboliglovens § 5,
foretages en vurdering af lejlighedens tilstand og evt. udførte forbedringer.

Ved vurderingen fastsættes værdien af forbedringer og fast inventar, mangler fradrages.
Vurderingen udføres på vegne af sælger og efter aftale med A/B-foreningens bestyrelse

Vurdering af Andelsboliger

Vurdering

I forbindelse med vurdering af lejligheden skal andelshaveren give oplysninger om de forbedringer, der skal indgå i vurderingen, herunder:

Forbedringens art, i hvilket rum det er udført og hvornår, oplysninger om timeforbrug ved eget arbejde, materialepris og fremlæggelse af kvitteringer.

Der skal foreligge anmeldelser og godkendelser fra myndigheder, hvis der har været udført ombygninger eller renoveringer, som kræver dette.

Er der fejl eller ulovlige installationer på el, gas og/eller VVS arbejde, skal der foreligge attester fra autoriserede installatører.

Krav til Andelsboliger

Krav

I nogle andelsforeninger er det et krav at få udført el- og VVS test for at sikre, at alle installationer er i overensstemmelse med lovgivningen.

Fra andelsboligforeningens side har man vedtaget, at eventuelt løsøre, heri indbefattet køleskabe, komfurer, vaskemaskiner, tørretumblere, skal prissættes i forbindelse med vurderingen.

Vurderingen udføres efter anvisningerne i ABF-håndbogen.

Der kan også udføres vurdering i forbindelse med belåning af andelsboliger, skilsmisser mv.

Vi er faste vurderingsmænd for en række mindre og større A/B-foreninger.

Kontakt Larsen & Søndergaard
Byggerådgivning A/S

Har du spørgsmål eller brug for et konkret tilbud på din opgave,
så kontakt os på 33 24 34 70 og lad os hjælpe dig videre.

Kontakt Os

Hvem er vores kunder?

Referencer

Vores kunder er ejere

Referencer

Ejer- og andelsboligforeninger

Referencer

Private udlejere og administratorer