Statiske Beregninger

Statiske beregninger udføres som en afgrænset ydelse

F.eks. i forbindelse med etablering af nye dørhuller eller større murgennembrydninger i eks. bærende vægge og facader,
hultagning i etageadskillelse for opstilling af trapper, udvekslinger i tagkonstruktioner for nye kviste og ovenlys mv.

Statiske beregninger

Vores ydelser omfatter besigtigelse for afklaring af mulig teknisk løsning

  • Udarbejdelse af overslagsbudget som beslutningsgrundlag
  • Udførelse af beregninger
  • Indhentning af byggetilladelser
  • Udarbejdelse af detailtegninger og beskrivelser til brug for udførelse/tilsyn med udførelsen.

Kontakt Larsen & Søndergaard
Byggerådgivning A/S

Har du spørgsmål eller brug for et konkret tilbud på din opgave,
så kontakt os på 33 24 34 70 og lad os hjælpe dig videre.

Kontakt Os

Hvem er vores kunder?

Referencer

Vores kunder er ejere

Referencer

Ejer- og andelsboligforeninger

Referencer

Private udlejere og administratorer