Nyindretning Og Ombygning - BBR Og Byggetilladelse

En del af vores opgaver omhandler nyindretning og ombygning af bestående bygninger,
enfamiliehuse, lejligheder i etageejendomme, kontorlejemål, butikslejemål

F.eks. i forbindelse med køb/salg, indflytning af nye lejere, generel fornyelse, ændret anvendelse mv.

Vores ydelser omfatter arkitekt- og/eller ingeniørdiscipliner, herunder skitseprojekt som beslutningsgrundlag, budgetlægning, projektering,
indhentning af tilbud, tilsyn og udarbejdelse af byggeregnskab, ansøgning om byggetilladelse samt øvrig myndighedskontakt.

Nyindretning og Ombygning - BBR og Byggetilladelse

BBR

I forbindelse med nyindretning og øvrig ombygning af såvel etageejendomme, som enfamiliehuse, skal der ske en korrektion af BBR-areal beregningen, når der tillægges eller omfordeles arealer eller etableres bad / toilet. Dette skal ske efter et fastlagt regelsæt.

I Københavns kommune skal disse oplysninger indsendes sammen med anmeldelse af/ansøgning om byggetilladelse, før sagsbehandling kan påbegyndes.

Indberetningerne, herunder arealberegningerne, anvendes som grundlag i forbindelse med fastsættelse af ejendomsvurderinger og et lejemåls bruttostørrelse. Et lejemåls bruttostørrelse bruges igen til beregning af fordelingstal til eksempelvis fællesudgifter og til varmeregnskab. Derfor kan lukning af adgangsvej fra erhverv i stueetage til trapper ændre fordelingen på alle lejemålene i ejendommen, ligesom etablering af en kvist til erstatning af et ovenlysvindue ændrer arealet af en lejlighed.

Svagheden ved BBR-registret er at bygherren, der er pligtig til at foretage indberetningen, ikke altid er opmærksom på hvilke forandringer som ændrer på BBR. Eftersom der ikke er konsekvent myndighedskontrol hermed, ses der ofte fejl i BBR-registrets oplysninger.

Vi har gennem årene opnået stor erfaring i udførelse af BBR-areal beregninger til brug for indberetning.

Byggetilladelse

Hvad enten man nyindretter eller ombygger, skal der søges byggetilladelse, hvis byggeriet omhandler fjernelse af bærende vægge,
sammenlægning af flere rum, etablering af badeværelse eller flytning af eksisterende køkken og badeværelse.

Er man i tvivl om reglerne for byggetilladelse, kan man hente oplysningerne på Kommunens hjemmeside, eller kontakte os.

I Københavns -og Frederiksberg Kommune ansøges der om byggetilladelse via www.bygogmiljoe.dk
– her bliver man guidet gennem forløbet, med anvisning af relevante dokumenter, som skal indsendes.

Lokalplaner

Der kan ligge lokalplaner, som har indflydelse på, om man får byggetilladelsen.

Hvis vi er rådgivere på din byggesag, sørger vi naturligvis for al kontakt til de offentlige myndigheder, lige fra ansøgning om byggetilladelse til endelig ibrugtagningstilladelse.

Nyindretning og Ombygning - Skal der være lokalplaner

Kontakt Larsen & Søndergaard
Byggerådgivning A/S

Har du spørgsmål eller brug for et konkret tilbud på din opgave,
så kontakt os på 33 24 34 70 og lad os hjælpe dig videre.

Kontakt Os

Hvem er vores kunder?

Referencer

Vores kunder er ejere

Referencer

Ejer- og andelsboligforeninger

Referencer

Private udlejere og administratorer