Termografering - Varmestyring

Varmetab fra en bygning kan kortlægges ved termografering og varmestyring.
Det foregår ved at fotografere med et særligt varmefølsomt kamera (IR-kamera).

Kameraet aflæser temperaturen af bygningens overflader.

Termografering - Varmestyring

Termografering

På billeder fra termograferingen vises varmeforskellene ved hjælp af farver, og det kan derved aflæses, hvor der er særligt varmt, og hvor kuldebroerne er placeret.

Termografering giver det bedste resultat, jo større temperaturforskellen er mellem den indvendige og udvendige temperatur. Termografering af huse foregår derfor typiske i vinterhalvåret.

Termografering er effektiv varmestyring, da det afslører dårlige konstruktioner, dårlig udført isolering og andet, der kan være medvirkende til varmetab, varmespild og trækgener gennem klimaskærmen.

Termografering - Varmestyring

Varmestyring

Termografering giver dermed et godt beslutningsgrundlag for at optimere indsatsen for energibesparende tiltag, såsom efterisolering og tætning, udskiftning af vinduer til nye eller forbedring af eksisterende vinduer.

Termograferingen kan derudover bruges til at afsløre kondenssætning på eksempelvis kolde vægge i fugtige rum, og den kan dermed lokalisere grobund for skimmelsvamp.

Termografering kan også være et udgangspunkt til at få lavet en drift- og vedligeholdelsesplan på ejendommen.

Kontakt Larsen & Søndergaard
Byggerådgivning A/S

Har du spørgsmål eller brug for et konkret tilbud på din opgave,
så kontakt os på 33 24 34 70 og lad os hjælpe dig videre.

Kontakt Os

Hvem er vores kunder?

Referencer

Vores kunder er ejere

Referencer

Ejer- og andelsboligforeninger

Referencer

Private udlejere og administratorer