Energimærkning

Ved salg eller udlejning af bygninger er det i Danmark lovpligtigt,
at bygningen skal have en gyldig energimærkning, som viser energiforbruget og eventuelle energibesparelser.

Vi er certificeret til at lave energimærker til flerfamiliehuse fra 500m2, etage- og erhvervsejendomme.

Vi udarbejder således ikke energimærker på enfamiliehuse og flerfamiliehuse optil 500m2.

Et energimærke redegør for bygningens energimæssige tilstand samt informerer om, hvordan den kan forbedres, og hvor meget man kan spare i energiudgifter, ved foreslået tiltag.

Energimærkning

Formål - energibesparelse

Det overordnede formål med et energimærke er at motivere husejere til energibesparelser og øge effektiviteten inden for anvendelse af energi i bygninger. Det synliggør de eksisterende forhold vedr. el, vand og varme så man har en mulighed for at gennemskue omfangen af evt. isolering eller andre energibesparende tiltag.

I et energimærke fastlægges ejendommen på en skala fra A til G. Denne kendes bl.a. også fra hårde hvidevarer. A indikerer at bygningens energiforbrug er lavt mens G indikerer at bygningen har et højt energiforbrug.

Energimærkning

Energimærkning

Der gælder forskellige regler for energimærkning også i henhold til, hvornår mærkningen skal udføres i forhold til ejendomstypen afhængig af om det er huse, ejerlejligheder, andelsboliger, sommerhuse eller erhverv.

Et energimærke kan danne grundlag for planlægning af den fremtidige indsats for opnåelse af energibesparelser, hvilket vil blive endnu mere aktuelt med de prisstigninger, der må påregnes i fremtiden.

Gyldig

Energimærker har tidligere været gældende for 7 – 10 år, afhængig af bygningens tilstand. Men pr. 04.09.2017 er dette ændret til,
at alle har en gyldighed på 10 år jf. Bekendtgørelse 1651 om energimærkning af bygninger kapitel 15.

Vi er ISO 9001 certificeret til at udføre energimærker jf. reglerne i Håndbog for energikonsulenter 2023 (HB2023)
fastsat i Bekendtgørelse om Håndbog for Energikonsulenter (HB2023) 15.05.2023. Og vores lovpligtige ansvarsforsikring hos HDI dækker hele Danmark.

For at få mere at vide om energisituationen, kontakt Energistyrelsens hjemmeside Energistyrelsen | (ens.dk)

Kontakt os for et uforpligtende tilbud allerede i dag.

Kontakt Larsen & Søndergaard
Byggerådgivning A/S

Har du spørgsmål eller brug for et konkret tilbud på din opgave,
så kontakt os på 33 24 34 70 og lad os hjælpe dig videre.

Kontakt Os

Hvem er vores kunder?

Referencer

Vores kunder er ejere

Referencer

Ejer- og andelsboligforeninger

Referencer

Private udlejere og administratorer