Bygherrerådgivning Og Tilsyn

Bygherrerådgivning ydes i byggesager,
hvor der er behov for en uvildig teknisk rådgivning.

Bygherrerådgivning

Kvalitet, tid og økonomi

Det kan f.eks. være tilfældet, når en bygherre har aftalt opførelse af et enfamiliehus med en entreprenør / typehusfirma, eller hvis en bygherre entrerer med en totalentreprenør (entreprenør som også leverer rådgiverydelsen) og gerne vil sikre sig at der leveres
de aftalte ydelser mht. kvalitet, tid og økonomi.

Bygherrerådgivning

Vores ydelser omfatter gennemgang af kontraktgrundlag, tilsyn under udførelsen, anvisning af fakturaer, deltagelse i afleveringsforretning og 1- og 5-års gennemgange og ad-hoc opgaver.

Tilsyn

Ofte har bestyrelsesmedlemmerne i ejer- og andelsboligforeninger ikke den nødvendige byggetekniske indsigt som er nødvendig for at kunne vurdere,
om individuelle udførte arbejder er i overensstemmelse med gældende myndighedskrav og ikke medfører ulemper eller har andre negative
konsekvenser for hovedejendommen og nabo-lejligheder.

Bygherrerådgivning

På vegne af bestyrelserne fører vi derfor tilsyn med arbejder som udføres af de enkelte ejere / andelshavere, f.eks. i forbindelse med etablering af individuelle badeværelser.

Vores ydelser omfatter udarbejdelse af generelle retningslinier for de individuelle arbejder, og / eller tilsyn med individuelle arbejder.

Vi er fast tilknyttet som teknikere / tilsyn for en række mindre og større foreninger.

Kontakt Larsen & Søndergaard
Byggerådgivning A/S

Har du spørgsmål eller brug for et konkret tilbud på din opgave,
så kontakt os på 33 24 34 70 og lad os hjælpe dig videre.

Kontakt Os

Hvem er vores kunder?

Referencer

Vores kunder er ejere

Referencer

Ejer- og andelsboligforeninger

Referencer

Private udlejere og administratorer