Bygherrerådgivning Og Tilsyn

Bygherrerådgivning ydes i byggesager,
hvor der er behov for en uvildig teknisk rådgivning.

Bygherrerådgivning

Kvalitet, tid og økonomi

Det kan for eksempel være tilfældet, når en bygherre har aftalt opførelse af et enfamiliehus med en entreprenør eller et typehusfirma, eller hvis en bygherre entrerer med en totalentreprenør (entreprenør, der også leverer rådgiverydelsen) og gerne vil sikre sig, at der leveres de aftalte ydelser mht. kvalitet, tid og økonomi af en ekstern rådgiver.

Bygherrerådgivning

Vores ydelser omfatter gennemgang af kontraktgrundlag, tilsyn under udførelsen, anvisning af fakturaer, deltagelse i afleveringsforretning og 1- og 5-års gennemgange og ad-hoc opgaver.

Sidder du med en konkret forespørgsel vedr. denne type opgave, er du velkommen til at ringe til os. Du kan også sende os en mail her.

 

Tilsyn

Ofte er bestyrelsesmedlemmerne i ejer- og andelsboligforeninger ”almindelige mennesker”. De har som regel ikke den nødvendige byggetekniske indsigt, der er nødvendig.

Det kræver fagkundskab at være i stand til at vurdere, om de individuelle udførte arbejder er helt i overensstemmelse med de gældende myndighedskrav. Samtidig har bestyrelsesmedlemmerne ikke den fornødne viden til at vurdere, om arbejdet medfører ulemper eller har andre negative konsekvenser for hovedejendommen og nabolejlighederne.

Et eksempel kunne være, at en forening støtter op om forbedring af ejendommen, og dermed lejlighederne. Eksempelvis ved at imødegå ønsket om at andelshaverne etablerer badeværelser. For at sikre kvaliteten, skal arbejdet gennemføres med tilsyn fra en rådgiver. Også for at sikre overholdelse af gældende lovgivning.

Bygherrerådgivning

På vegne af bestyrelserne fører vi derfor tilsyn med arbejder, der udføres af de enkelte ejere/andelshavere i forbindelse med etablering.

Vores ydelser omfatter udarbejdelse af generelle retningslinjer for de individuelle arbejder og løbende tilsyn inden, under og efter at arbejdet er afsluttet.

Vi har gennem mange år været fast tilknyttet som rådgivere for en række mindre og større foreninger. Dette har givet os et solidt fundament for denne og tilsvarende typer opgaver.

Kontakt Larsen & Søndergaard
Byggerådgivning A/S

Har du spørgsmål eller brug for et konkret tilbud på din opgave,
så kontakt os på 33 24 34 70 og lad os hjælpe dig videre.

Kontakt Os

Hvem er vores kunder?

Referencer

Vores kunder er ejere

Referencer

Ejer- og andelsboligforeninger

Referencer

Private udlejere og administratorer