Taglejligheder

I mange etageejendomme anvendes loftetagen kun til pulterrum, og ejer kan overveje,
om ikke dette areal kan udnyttes til indretning af lejligheder.

Udvidelse i tagetage

Grundet de omfattende arbejder, der skal udføres for indretning af nye lejligheder, vil dette typisk ikke være økonomisk rentabelt, med mindre arbejdet gennemføres samtidigt med en tagrenovering eller andre større renoveringsarbejder på ejendommen.

Indretning af nye taglejligheder kan f.eks. gennemføres i ejers eget regi i forbindelse med byfornyelse med offentligt tilskud.

Som alternativ til nyindrettede taglejligheder kan eksisterende lejligheder på øverste etage udvides med areal i tagetagen med adgang via intern trappe.

Taglejligheder - Før og efter

Vores ydelser omfatter arkitekt- og/eller ingeniørdiscipliner

herunder afdækning af byggemulighed, skitseprojekt som beslutningsgrundlag, budgetlægning, projektering,
indhentning af tilbud, myndighedskontakt, tilsyn og udarbejdelse af byggeregnskab.

Kontakt Larsen & Søndergaard
Byggerådgivning A/S

Har du spørgsmål eller brug for et konkret tilbud på din opgave,
så kontakt os på 33 24 34 70 og lad os hjælpe dig videre.

Kontakt Os

Hvem er vores kunder?

Referencer

Vores kunder er ejere

Referencer

Ejer- og andelsboligforeninger

Referencer

Private udlejere og administratorer