Klimaskærm

Skal der virkelig sættes ind over for varmetab på en ejendom, er det vigtigt, at ejendommen har en god klimaskærm. Her kan der være mange penge at spare.

En klimaskærm er alt det udvendige ved ejendommen; fundament, tag, ydervægge, vinduer og lign., der tilsammen danner en skærm af varme på ejendommen.

Mange ældre ejendomme har i dag ingen klimaskærm, men med renoveringer af de ydre komponenter, kan det lade sig gøre at etablere en.

Det kræver naturligvis en grundig gennemgang af ejendommen, fra kælder til kvist.

Hvor skal der sættes ind?
Hvilke investeringer giver de bedste besparelser?
Er det isolering af fundament og ydervægge, eller skal der skiftes vinduer?
Kan taget isoleres eller skal det skiftes?
Kunne man udskifte hoveddøren, og allerede her få en besparelse? 

Der er mange faktorer, som spiller ind. Vigtigst er det dog, at kunne gennemskue de forskellige prosesser, og det er her, vi kommer ind i billedet med vores mange års erfaring.