Bygherrerådgivning og tilsyn

Bygherrerådgivning ydes i byggesager,  hvor der er behov for en uvildig teknisk rådgivning.

Det kan f.eks. være tilfældet, når en bygherre har aftalt opførelse af et enfamiliehus med en entreprenør / typehusfirma, eller hvis en bygherre entrerer med en totalentreprenør (entreprenør som også leverer rådgiverydelsen) og gerne vil sikre sig at der leveres de aftalte ydelser mht. kvalitet, tid og økonomi.

Vores ydelse omfatter gennemgang af kontraktgrundlag, tilsyn under udførelsen, anvisning af fakturaer, deltagelse i afleveringsforretning og 1- og 5-år’s gennemgange og ad-hoc opgaver.

Tilsyn

Ofte har bestyrelsesmedlemmerne i ejer- og andelsboligforeninger ikke den nødvendige byggetekniske indsigt som er nødvendig for at kunne vurdere, om individuelle udførte arbejder er i overensstemmelse med gældende myndighedskrav og ikke medfører ulemper eller har andre negative konsekvenser for hovedejendommen og nabo-lejligheder.

På vegne af bestyrelserne fører vi derfor tilsyn med arbejder som udføres af de enkelte ejere / andelshavere, f.eks. i forbindelse med etablering af individuelle badeværelser.

Vores ydelser omfatter udarbejdelse af generelle retningslinier for de individuelle arbejder, og / eller tilsyn med individuelle arbejder.

Vi er fast tilknyttet som teknikere / tilsyn for en række mindre og større foreninger.