Varme

Der er i de kommunale varmeplaner fastlagt, hvilke områder der er udlagt til kollektiv varmeforsyning.

På Frederiksberg og i Københavns kommuner er der tale om fjernvarmeforsyning. Derfor etableres der mange nye fjernvarmecentraler i forbindelse med byfornyelse, centralvarmeinstallation og ved konvertering af oliefyrede centraler til fjernvarme.

Vores opgaver her er projektering af nye velfungerende centralvarmeanlæg.

Læs også om kortlægning af varmetab ved hjælp af termografering og afhjælpning af varmetab ved hjælp af klimaskærm.