Termografering - varmestyring

Varmetab fra en bygning kan kortlægges ved termografering, der er fotografering med et særligt varmefølsomt kamera (IR-kamera). Kameraet aflæser temperaturen af bygningens overflader.

På billeder fra termograferingen vises varmeforskellene ved hjælp af farver, og det kan derved aflæses, hvor der er særligt varmt, og hvor kuldebroerne er placeret. Termografering giver det bedste resultat, jo større temperaturforskellen er mellem den indvendige og udvendige temperatur. Termografering af huse foregår derfor typiske i vinterhalvåret.

Termografering er effektiv varmestyring, da det afslører dårlige konstruktioner, dårlig udført isolering og andet, der kan være medvirkende til varmetab, varmespild og trækgener gennem klimaskærmen.

Varmestyring

Termografering giver dermed et godt beslutningsgrundlag for at optimere indsatsen for energibesparende tiltag, såsom efterisolering og tætning, udskiftning af vinduer til nye eller forbedring af eksisterende vinduer. Termograferingen kan derudover bruges til at afsløre kondenssætning på eksempelvis kolde vægge i fugtige rum, og den kan dermed lokalisere grobund for skimmelsvamp. Termografering kan også være et udgangspunkt til at få lavet en drift- og vedligeholdelsesplan på ejendommen.