Taglejligheder

I mange etageejendomme anvendes loftetagen kun til pulterrum, og ejer kan overveje, om ikke dette areal kan udnyttes til indretning af lejligheder.

Grundet de omfattende arbejder, der skal udføres for indretning af nye lejligheder, vil dette typisk ikke være økonomisk rentabelt, med mindre arbejdet gennemføres samtidigt med en tagrenovering eller andre større renoveringsarbejder på ejendommen.

Indretning af nye taglejligheder kan f.eks. gennemføres i ejers eget regi i forbindelse med byfornyelse med offentligt tilskud.

Som alternativ til nyindrettede taglejligheder kan eksisterende lejligheder på øverste etage udvides med areal i tagetagen med adgang via intern trappe.

Vores ydelser omfatter arkitekt- og/eller ingeniørdiscipliner herunder afdækning af byggemulighed, skitseprojekt som beslutningsgrundlag, budgetlægning, projektering, indhentning af tilbud, myndighedskontakt, tilsyn og udarbejdelse af byggeregnskab.