Statiske beregninger

Statiske beregninger udføres som en afgrænset ydelse, f.eks. i forbindelse med etablering af nye dørhuller eller større murgennembrydninger i eks. bærende vægge og facader, hultagning i etageadskillelse for opstilling af trapper, udvekslinger i tagkonstruktioner for nye kviste og ovenlys mv.

Vores ydelser omfatter besigtigelse for afklaring af mulig teknisk løsning, udarbejdelse af overslagsbudget som beslutningsgrundlag, udførelse af beregninger, indhentning af byggetilladelser, udarbejdelse af detailtegninger og beskrivelser til brug for udførelse/tilsyn med udførelsen.