Persondata

Hvad bruger vi dine persondata til?

EU har vedtaget et nyt regelsæt for persondata med virkning fra 25. maj 2018, Persondataforordningen også kaldet GDPR  (General Data Protection Regulation).

Persondataforordningen har skærpede krav til brug, opbevaring, sletning, information og sikkerhed om persondata.

Larsen & Søndergaard Byggerådgivning A/S bruger kun dine personoplysninger i forbindelse med opgaver, vi skal udføre, og ikke til markedsføring.

Vi bruger cookies på vores hjemmeside for korrekt funktion af hjemmesiden og til statistik. Ingen persondata bliver gemt, når du bruger hjemmesiden.

Oplysninger fra kontaktboksene går direkte til os, og bliver kun gemt i op til 6 måneder, afhængig af, om vi indgår i et samarbejde.

Af hensyn til den løbende kontakt, sagsoprettelse, fakturering, bogføring og korrespondance skal vi bruge navn, adresse, telefonnummer og mailadresse.

Disse oplysninger bliver kun delt til de personer, som er involveret i opgaven, for at kunne udføre den.

Dette gælder også for oprettelse, fakturering og bogføring af opgaverne i vores IT systemer. For at sikre dine data, er der indgået databehandleraftaler med vores IT samarbejdspartnere, i de tilfælde, hvor de hoster på vores vegne eller har adgang til vores digitale oplysninger.

Ved manglende betaling sendes sagen til inddrivelse hos vores advokat, som dermed også får dine personoplysninger.

Dine rettigheder

Du har rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Ret til at få udleveret de oplysninger vi har, ret til berigtigelse af urigtige oplysninger, i særlig tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer og du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personlige oplysninger på.

Du kan altid kontakte vores dataansvarlige Maj-Britt Sørensen på mbs@ls-b.dk eller Lars Søndergaard på ls@ls-b.dk.

De personlige oplysninger vil blive opbevaret på sagerne, indtil de er færdiggjort og betalte. De vil blive slettet efter gældende forældelsesfrister. Undtaget er vurderinger af andelsboliger, da vi opbevarer oplysningerne sammen med vurderingen indtil der sker en ny vurdering. Det samme er gældende for byggesager, hvor der i særlige tilfælde, vil tages konkret stilling vedr. informationer om forhold, som kan tilgodese kunden i en byggesag på et senere tidspunkt.

Modtager vi uopfordret ansøgninger direkte til vores mailadresse eller gennem vores hjemmeside, vil de blive slettet, hvis det ikke resulterer i en ansættelse.