Energimærkning

Ved salg eller udlejning af bygninger er det i Danmark lovpligtigt, at bygningen skal have en gyldig energimærkning.

Vi er certificeret til at lave energimærker til flerfamiliehuse fra 500m2, etage- og erhvervsejendomme. Vi udarbejder således ikke energimærker på enfamiliehuse og flerfamiliehuse optil 500m2.

Energimærkningen redegør for bygningens energimæssige tilstand samt informerer om, hvordan den kan forbedres.

Formål - energibesparelse

Det overordnede formål med en energimærkning er at motivere husejere til energibesparelser og øge effektiviteten inden for anvendelse af energi i bygninger. Det synliggør de eksisterende forhold vedr. el, vand og varme så man har en mulighed for at gennemskue omfangen af evt. isolering eller andre energibesparende tiltag.

I en energimærkning fastlægges ejendommen på en skala fra A til G. Denne kendes bl.a. også fra hårde hvidevarer. A indikerer at bygningens energiforbrug er lavt mens G indikerer at bygningen har et højt energiforbrug.

Der gælder forskellige regler for energimærkning også i henhold til, hvornår mærkningen skal udføres i forhold til ejendomstypen (huse, ejerlejligheder, andelsboliger, sommerhuse, erhverv).

Energimærkningen kan danne grundlag for planlægning af den fremtidige indsats for opnåelse af energibesparelser, hvilket vil blive endnu mere aktuelt med de prisstigninger, der må påregnes i fremtiden.

Gyldig

Energimærker har tidligere været gældende for 7 – 10 år, afhængig af bygningens tilstand. Men pr. 04.09.2017 er dette ændret til, at alle har en gyldighed på 10 år jf. Bekendtgørelse om energimærkning af bygninger kapitel 15. 

Energimærkning skal udføres af energikonsulenter ansat i et certificeret firma efter reglerne i Håndbog for energikonsulenter 2014 (HB2014) fastsat i Bekendtgørelse om Håndbog for Energikonsulenter (HB2014) 08.03.2014.