Byfornyelse

Byfornyelse er en mulighed for at få tilskud fra kommunen og staten til at istandsætte en ejendom.

Kommunen yder typisk tilskud til ejendomme hvor klimaskærmen (tag, facade og fundament) er nedslidt, eller hvor lejligheder er utidssvarende f.eks. grundet manglende toilet- og badeforhold.

Kommunen og staten giver tilskud til renoveringen under forudsætning af, at ejerne, lejerne eller andelshaverne selv betaler en andel. Denne egenfinansiering afhænger af fornyelsens karakter og omfang.

Såvel ejer - og andelsboligforeninger som ejere af private udlejningsejendomme kan søge om tilskud.

Den enkelte kommune fastlægger kriterier for tilskud, ansøgningsfrister mv. I københavn er det på www.byfornyelsesportalen.kk.dk og på Frederiksberg www.frederiksberg.dk/byfornyelse.

Gennemførelse af offentlig byfornyelse strækker sig typisk over en længere årrække. Det kræver overblik og indsigt i såvel byggeteknik, økonomi samt relevant lovgivning, at opnå det bedst mulige resultat for ejer og evt. lejere.

Vi har gennem årene været rådgivere på en del byfornyelser, hvor vi har været tovholdere for bygherren igennem hele projektetforløbet.

Det vil ofte kunne svare sig at gennemføre ikke-tilskudsberettigede arbejder, samtidigt med byfornyelsen.